پوتین:آتش بس در سوریه از جمله تروریست ها نخواهد بود