چلسی 3-0 پیروزی بر West Brom; نمی توانید نفس راحت کونته