روزنامه استقلال جوان ، دوشنبه ۲۰ فروردین ؛ بمب افکن ویرانگر آماده گلزنی به الهلال !