اشتباه دکمه را فشار دهید ، جمعیت این ایالت هاوایی در یک حالت وحشت فرو برد