وزیر بحرین: هر کس می داند که ایران حامی تروریسم است!