دیدار با یاس بنفش قبل از دربی در بازگشت از تیم ملی عکس: