تصویر را ببینید: محو شدن پستان های گرگ لوگوی تیم آ اس رم، توسط صدا و سیما!