"مادورو" به طور رسمی در انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا ثبت نام ...