هزینه ۶۷ میلیارد دلار کاهش یافت به ساخت یک موزه کهگیلویه و بویراحمد