یک شکست سنگین مقابل پرسپولیس ژاوی و اصحاب/ تیم برانکو ، نه برنامه