او نفر روز کار برای راه اندازی واحد تقطیر فاز سوم پالایشگاه خلیج فارس