حجم تجارت خارجی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید/ کسری ۷ میلیاردی تراز تجاری