تجربه رسمی قانون انجام می شود باید از بازی در کنار مجسمه غول پیکر | اعتماد به نفس در این باور است که پول و شهرت را تغییر ندهید