باز شدن خودکار از تلگرام بر روی گوشی اندروید و آزار دهنده تبلیغات کانال های