تعطیلی تمرینات استقلال خوزستان تا 3 فروردین/ شاگردان ویسی پولی نگرفتند