تبدیل شدن آنها به ۱۷ میلیون مرغ تخمگذار با آنفولانزا/هیچ مشکلی برای تنظیم بازار شب عید هیچ