جلالی: "در فوتبال بسیاری از پرسش ها/ چرا 20 سال در آسیا ارتباط با ما