آغاز این پلت فرم به ورزشگاه آزادی برای دربی هشتاد و ششم