مقام آمریکایی مدعی شد؛پیونگ یانگ آماده مذاکره بر سر عاری سازی شبه جزیره کره از سلاح های هسته ای