حماس: رفتار دولت حمدالله در غزه از اقدامات رژیم صهیونیستی در بدترین زمان