تصادف قطار در اتریش, یک کشته و ۲۲ مجروح شد و متهم به تقلب