لیورپول 3 - 0 سیتی ؛ طوفان سی دقیقه ای قرمزها برای بردن سیتی کافی بود