بار خبر از یک لحظه پیش در مورد ستاره تیم ملی را اعلام کرد+عکس