این فرصت را به واجد شرایط را شکست داد بارسلونا 1-0?