بازی سختی در انتظار ماست و تولید یک بازی بزرگ برابر بارسلونا, ما