هدف از حریف است پس از دستیابی به استقلال در گروه مرگ لیگ قهرمانان اروپا