استخدام روانشناس برای درمان افسردگی مهدی قائدی/ سفر نمایندگان استقلال به بوشهر برای بررسی شرایط