اپل مدیر سابق سامسونگ به ترویج پروژه "اینترنت اشیاء" خود را برای خدمات او