قربانی: استقلال قهرمان جام حذفی/ پذیرش از یک بازی سخت با الريان است