در نشست خبری پس از بازی با رم/ والورده: 3-0 را به 4-1 ترجیح می دادم