رونمایی از ۴ محصول جدید بانک مرکزی این کشور با مدیر و اعضای هیئت مدیره