ما پیشنهاد می کنیم یک جعبه سیاه ATR در نزدیکی دم هواپیما, خلبان, حتی در آخرین لحظه همراه با ویژگی های گزارش / هواپیما پس از سقوط از رادار پس از 5 دقیقه از پرواز; در این خلبان شهرستانها 3 مکالمه است که می توان / از ساعت 9 ...