نماینده مجلس ترکیه: آنکارا و دمشق باید مذاکرات از استفان