شگفت آور, تفاوت مثلث حمله رئال مادرید و پاری سن ژرمن