غلامرضا حیدری: افزایش قیمت دلار موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود