اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره خروج احتمالی آمریکا از سوریه