آیا از بخش مسابقه کنار گذاشته شده است؟!/ فیلم اصغر فرهادی، جشنواره کن 2018 را افتتاح می کند