اسپالتی: با این تساوی چیزی برای ما عوض نشد/ میلان هنوز 8 امتیاز از اینتر عقب است