زمان به بازی در یک مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و یونان