نویسنده الغرافه مربی تیم برای بازی مقابل رئال مادرید